فیوز ها- Fuse


حالت نمایش:
نمایش سریع
نمایش سریع
نمایش سریع

فیوز شیشه ای 1A - 250V سایز 5x20

(0)
490تومان

فیوز 5x20 2A..

نمایش سریع

فیوز شیشه ای 20A - 250V سایز 5x20

(0)
490تومان

فیوز 5x20 10A..

نمایش سریع

فیوز شیشه ای 2A - 250V سایز 5x20

(0)
490تومان

فیوز 5x20 2A..

در انتظار خرید از چین
نمایش سریع

فیوز شیشه ای 300mA - 250V سایز 5x20

(0)
490تومان

فیوز 5x20 300mA..

نمایش سریع

فیوز شیشه ای 3A - 250V سایز 5x20

(0)
490تومان

فیوز 5x20 2A..

نمایش سریع

فیوز شیشه ای 4A - 250V سایز 5x20

(0)
490تومان

فیوز 5x20 4A..

نمایش سریع

فیوز شیشه ای 5A - 250V سایز 5x20

(0)
490تومان

فیوز 5x20 4A..

نمایش سریع

فیوز شیشه ای 6A - 250V سایز 5x20

(0)
490تومان

فیوز 5x20 6A..

نمایش سریع

فیوز شیشه ای 8A - 250V سایز 5x20

(0)
490تومان

فیوز 5x20 8A..

نمایش سریع
نمایش سریع
نمایش سریع

میکرو فیوز گرد 4A پکیج TR5 - فیوز بشکه ای 4 آمپر

(0)
2,300تومان

میکرو فیوز گرد 4A پکیج TR5 - فیوز بشکه ای 4 آمپرفیوز 5x20 2A..

نمایش سریع

میکرو فیوز گرد 5A پکیج TR5 فیوز بشکه ای فیوز گرد

(0)
2,300تومان

میکرو فیوز گرد 5A پکیج TR5..

نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)