فیوز ها- Fuse


حالت نمایش:
نمایش سریع
نمایش سریع
نمایش سریع

فیوز شیشه ای 1A - 250V سایز 5x20

(0)
540تومان

فیوز 5x20 2A..

نمایش سریع

فیوز شیشه ای 20A - 250V سایز 5x20

(0)
620تومان

فیوز 5x20 10A..

نمایش سریع

فیوز شیشه ای 2A - 250V سایز 5x20

(0)
610تومان

فیوز 5x20 2A..

نمایش سریع

فیوز شیشه ای 3A - 250V سایز 5x20

(0)
600تومان

فیوز 5x20 2A..

نمایش سریع

فیوز شیشه ای 4A - 250V سایز 5x20

(0)
590تومان

فیوز 5x20 4A..

نمایش سریع

فیوز شیشه ای 5A - 250V سایز 5x20

(0)
640تومان

فیوز 5x20 4A..

نمایش سریع

فیوز شیشه ای 6A - 250V سایز 5x20

(0)
658تومان

فیوز 5x20 6A..

نمایش سریع

فیوز شیشه ای 8A - 250V سایز 5x20

(0)
620تومان

فیوز 5x20 8A..

نمایش سریع
نمایش سریع
نمایش سریع

میکرو فیوز گرد 3.15A پکیج TR5 - فیوز بشکه ای 3 آمپر

(0)
2,300تومان

میکرو فیوز گرد 3A پکیج TR5 - فیوز بشکه ای3 آمپرفیوز 5x20 2A..

نمایش سریع

میکرو فیوز گرد 4A پکیج TR5 - فیوز بشکه ای 4 آمپر

(0)
2,300تومان

میکرو فیوز گرد 4A پکیج TR5 - فیوز بشکه ای 4 آمپرفیوز 5x20 2A..

نمایش سریع

میکرو فیوز گرد 5A پکیج TR5 فیوز بشکه ای فیوز گرد

(0)
2,300تومان

میکرو فیوز گرد 5A پکیج TR5..

نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)