فیبر سوراخ دار- برد تبدیل


حالت نمایش:
در انتظار خرید از چین
نمایش سریع

برد سوراخدار 1650 نقطه

(0)

این محصول یک برد سوراخ دار جهت لحیم کردن قطعات با ابعاد 137x94x2 میلیمتر است و می تواند برای ساخت نمونه های اولیه انواع مدارات مورد استفاده قرار گیرد. ابعاد آن 337*50 نقطه است. اگر می خواهید یک مدار درست کنید حتما به یکی از آنها نیاز پیدا خواهید کرد...

نمایش سریع

برد سوراخدار 250 نقطه

(0)
4,300تومان

این محصول یک برد سوراخ دار جهت لحیم کردن قطعات با ابعاد 75x70x2 میلیمتر است و می تواند برای ساخت نمونه های اولیه انواع مدارات مورد استفاده قرار گیرد. ابعاد آن 27*21 نقطه است. اگر می خواهید یک مدار درست کنید حتما به یکی از آنها نیاز پیدا خواهید کرد...

نمایش سریع

برد سوراخدار 400 نقطه

(0)
8,200تومان

این محصول یک برد سوراخ دار جهت لحیم کردن قطعات با ابعاد 112x73x2 میلیمتر است و می تواند برای ساخت نمونه های اولیه انواع مدارات مورد استفاده قرار گیرد. ابعاد آن 40*25 نقطه است. اگر می خواهید یک مدار درست کنید حتما به یکی از آنها نیاز پیدا خواهید کرد...

نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)