تاریخ کلیه باتری ها بروز سال 2023 میباشد

ترمیستور NTC


حالت نمایش:
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

NTC مقاومت حرارتی 100K Thermistors - NTC 100KOHM ±1%

(0)

مقاومت با ضریب حرارتی منفی یا NTC (مخفف Negative Temperature Coefficient) یکی از قطعات الکترونیکی از خانواده مقاومت میباشد که مقدار مقاومتش با افزایش دما کاهش و با کاهش دما افزایش می یابد.از این مقاومت ها در مدارات محافظ و ... به منظور تنظیم جریان بار در هنگام گرم شدن بیش از حد ترانزیستور ، IC و ... استفاده می شود .The NTC Thermistors ; Resistance..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

NTC مقاومت حرارتی 100K Thermistors - NTC 100KOHM ±5%

(0)

مقاومت با ضریب حرارتی منفی یا NTC (مخفف Negative Temperature Coefficient) یکی از قطعات الکترونیکی از خانواده مقاومت میباشد که مقدار مقاومتش با افزایش دما کاهش و با کاهش دما افزایش می یابد.از این مقاومت ها در مدارات محافظ و ... به منظور تنظیم جریان بار در هنگام گرم شدن بیش از حد ترانزیستور ، IC و ... استفاده می شود .The NTC Thermistors ; Resistance..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

NTC مقاومت حرارتی 10K Thermistors - NTC 10KOHM ±1%

(0)

مقاومت با ضریب حرارتی منفی یا NTC (مخفف Negative Temperature Coefficient) یکی از قطعات الکترونیکی از خانواده مقاومت میباشد که مقدار مقاومتش با افزایش دما کاهش و با کاهش دما افزایش می یابد.از این مقاومت ها در مدارات محافظ و ... به منظور تنظیم جریان بار در هنگام گرم شدن بیش از حد ترانزیستور ، IC و ... استفاده می شود .The NTC Thermistors ; Resistance..

نمایش سریع

NTC مقاومت حرارتی 10K Thermistors - NTC 10KOHM ±5%

(0)
5,000تومان

مقاومت با ضریب حرارتی منفی یا NTC (مخفف Negative Temperature Coefficient) یکی از قطعات الکترونیکی از خانواده مقاومت میباشد که مقدار مقاومتش با افزایش دما کاهش و با کاهش دما افزایش می یابد.از این مقاومت ها در مدارات محافظ و ... به منظور تنظیم جریان بار در هنگام گرم شدن بیش از حد ترانزیستور ، IC و ... استفاده می شود .The NTC Thermistors ; Resistance..

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)