تاریخ کلیه باتری ها بروز سال 2024 میباشد

دیپ سوئیچ دیپ سویچ

حالت نمایش:
نمایش سریع

دیپ سوییچ 2 کلیدی

(0)
6,000تومان

دیپ سوئیچ 2 تایی , دیپ سوئیچ کلید الکترونیکی است که برای تغییر وضعیت در مدارات الکترونیکی به کار برده می شود. عموما از دیپ سوییچ ها در مدارات الکترونیکی در کنار قطعات دیگر استفاده می شود. روی هر دیپ سوئیچ تعدادی کلید سفید رنگ وجود دارد که می توان آن ها را به حالت قطع و یا وصل در آورد. عمده استفاده دیپ سوئیچ ها در مدارت فلاشر تابلوهای ال ای دی برای ..

نمایش سریع

دیپ سوییچ 3 کلیدی

(0)
4,500تومان

دیپ سوئیچ 3 تایی , دیپ سوئیچ کلید الکترونیکی است که برای تغییر وضعیت در مدارات الکترونیکی به کار برده می شود.عموما از دیپ سوییچ ها در مدارات الکترونیکی در کنار قطعات دیگر استفاده می شود.روی هر دیپ سوئیچ تعدادی کلید سفید رنگ وجود دارد که می توان آن ها را به حالت قطع و یا وصل در آورد.عمده استفاده دیپ سوئیچ ها در مدارت فلاشر تابلوهای ال ای دی برای تغی..

نمایش سریع

دیپ سوییچ 4 کلیدی

(0)
5,600تومان

دیپ سوئیچ 4 تایی , دیپ سوئیچ کلید الکترونیکی است که برای تغییر وضعیت در مدارات الکترونیکی به کار برده می شود.عموما از دیپ سوییچ ها در مدارات الکترونیکی در کنار قطعات دیگر استفاده می شود.روی هر دیپ سوئیچ تعدادی کلید سفید رنگ وجود دارد که می توان آن ها را به حالت قطع و یا وصل در آورد.عمده استفاده دیپ سوئیچ ها در مدارت فلاشر تابلوهای ال ای دی برای تغی..

در انتظار خرید از چین
نمایش سریع

دیپ سوییچ 5 کلیدی

(0)
14,000تومان

دیپ سوئیچ 5 تایی , دیپ سوئیچ کلید الکترونیکی است که برای تغییر وضعیت در مدارات الکترونیکی به کار برده می شود.عموما از دیپ سوییچ ها در مدارات الکترونیکی در کنار قطعات دیگر استفاده می شود.روی هر دیپ سوئیچ تعدادی کلید سفید رنگ وجود دارد که می توان آن ها را به حالت قطع و یا وصل در آورد.عمده استفاده دیپ سوئیچ ها در مدارت فلاشر تابلوهای ال ای دی برای تغی..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

دیپ سوییچ 8 کلیدی

(0)

دیپ سوئیچ 8 تایی , دیپ سوئیچ کلید الکترونیکی است که برای تغییر وضعیت در مدارات الکترونیکی به کار برده می شود.عموما از دیپ سوییچ ها در مدارات الکترونیکی در کنار قطعات دیگر استفاده می شود.روی هر دیپ سوئیچ تعدادی کلید سفید رنگ وجود دارد که می توان آن ها را به حالت قطع و یا وصل در آورد.عمده استفاده دیپ سوئیچ ها در مدارت فلاشر تابلوهای ال ای دی برای تغی..

نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)