کلید راکر


حالت نمایش:
پیش سفارش
نمایش سریع
نمایش سریع
نمایش سریع
در انتظار خرید از چین
نمایش سریع

کلید راکر دو پین دو حالته 4A ارزان

(0)
2,400تومان

ابعاد طول: 17mm عرض: 12mm ارتفاع: 11mm..

نمایش سریع

کلید راکر دو پین دو حالته 6A

(0)
3,300تومان

ابعاد طول: 21mm عرض: 10mm ارتفاع: 13mm 220VAC, 6A..

نمایش سریع

کلید راکر دو پین دو حالته 6A کوچک 13x9x8mm

(0)
2,100تومان

KCD11-101 3A 250VAC 6A/125V AC 2 pin Rocker Switch طول: 13mm عرض: 8mm ارتفاع:9mm KCD11-103 3A 250VAC 6A/125V AC 3 pin Rocker Switchابعاد..

نمایش سریع

کلید راکر سه پین دو حالته 6A

(0)
3,900تومان

ابعاد طول: 21mm عرض: 10mm ارتفاع: 13mm 220VAC, 6A..

در انتظار خرید از چین
نمایش سریع

کلید راکر سه پین دو حالته 6A کوچک

(0)
3,200تومان

طول: 13mm عرض: 8mm ارتفاع:9mm KCD11-103 3A 250VAC 6A/125V AC 3 pin Rocker Switchابعاد..

نمایش سریع

کلید راکر سه پین سه حالته 6A

(0)
2,500تومان

ابعاد طول: 21mm عرض: 10mm ارتفاع: 13mm 220VAC, 6A..

نمایش سریع
نمایش سریع
نمایش سریع
نمایش سریع
نمایش سریع
نمایش سریع

کلید راکر سه پین دوحالته چراغدار 19X13X15mm 6A

(0)
3,700تومان

ابعاد طول: 21mm عرض: 10mm ارتفاع: 13mm 220VAC, 6A..

نمایش 1 تا 15 از 25 (2 صفحه)