کلید راکر


حالت نمایش:
پیش سفارش
نمایش سریع
نمایش سریع
نمایش سریع
در انتظار خرید از چین
نمایش سریع

کلید راکر دو پین دو حالته 4A ارزان

(0)
2,400تومان

ابعاد طول: 17mm عرض: 12mm ارتفاع: 11mm..

نمایش سریع

کلید راکر دو پین دو حالته 6A

(0)
3,300تومان

ابعاد طول: 21mm عرض: 10mm ارتفاع: 13mm 220VAC, 6A..

در انتظار خرید از چین
نمایش سریع

کلید راکر دو پین دو حالته 6A کوچک 13x9x8mm

(0)
3,180تومان

KCD11-101 3A 250VAC 6A/125V AC 2 pin Rocker Switch طول: 13mm عرض: 8mm ارتفاع:9mm KCD11-103 3A 250VAC 6A/125V AC 3 pin Rocker Switchابعاد..

در انتظار خرید از چین
نمایش سریع

کلید راکر سه پین دو حالته 6A

(0)
3,900تومان

ابعاد طول: 21mm عرض: 10mm ارتفاع: 13mm 220VAC, 6A..

در انتظار خرید از چین
نمایش سریع

کلید راکر سه پین دو حالته 6A کوچک

(0)
3,200تومان

طول: 13mm عرض: 8mm ارتفاع:9mm KCD11-103 3A 250VAC 6A/125V AC 3 pin Rocker Switchابعاد..

در انتظار خرید از چین
نمایش سریع

کلید راکر سه پین سه حالته 6A

(0)
3,300تومان

ابعاد طول: 21mm عرض: 10mm ارتفاع: 13mm 220VAC, 6A..

نمایش سریع
نمایش سریع
نمایش سریع
نمایش سریع
در انتظار خرید از چین
نمایش سریع
در انتظار خرید از چین
نمایش سریع

کلید راکر سه پین دوحالته چراغدار 19X13X15mm 6A

(0)
3,700تومان

ابعاد طول: 21mm عرض: 10mm ارتفاع: 13mm 220VAC, 6A..

نمایش 1 تا 15 از 25 (2 صفحه)