پایه فرود کوادکوپتر سایما X5

توضیحات محصول

رنگ قرمز نارجی