چرخدنده 8 گام ریز سر موتور هلیکوپتر چرخ دنده 8 گام

توضیحات محصول

مناسب موتور هایی با قطر شفت 0.8 میلیمتر 


تعداد دنده ها : 8 دنده